เมื่อทำการอัปเดต ข้อความ 'Update Error!' ปรากฎขึ้น

เมื่อมีข้อความแสดงขึ้นมาในระหว่างการอัพเกรด

โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนเพื่อทำการอัพเกรดด้วยตนเอง

 

1. สำหรับแม่พิมพ์: เปิดโฟลเดอร์ Update_M จากไดเร็กทอรีการติดตั้งแม่พิมพ์
    สำหรับปั๊มขึ้นรูป: เปิดโฟลเดอร์ Update_P จากไดเร็กทอรีการติดตั้งแบบปั๊มขึ้นรูป

2. ติดตั้งแพคเกจการติดตั้งต่อไปนี้เพื่อติดตั้งแพคเกจอัพเดตหลักด้วยตนเอง

   หมายเหตุ: ขั้นตอนการติดตั้งแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเวอร์ชั่นปัจจุบัน

   กรณีที่เกิดข้อผิดพลาดในข้อ 2. โปรดดู คลิกที่นี่

 

3.โปรดเปิดโฟลเดอร์ [Update Utility] ในไดเรกทอรี่การติดตั้ง

  จากนั้นคลิกสองครั้งที่ไฟล์ [AccessDatabaseEngine_2007.exe] และทำการติดตั้ง

 

4. กลับไปที่ไดเร็กทอรีการติดตั้งและเรียกใช้โปรแกรมอัพเกรดสำหรับ V3.6 (ถ้าไม่มีการติดตั้งส่วนเสริม CAD ให้ข้ามขั้น        ตอนนี้)  

    (ในกรณีที่ CAD Add-on ไม่ได้ถูกติดตั้งหรือในกรณีที่ไม่จำเป็นต้องติดตั้ง CAD Add-on กรุณาข้ามขั้นตอนนี้)

5. คลิก Update เพื่ออัพเกรดแพคเกจส่วนเสริม CAD (ถ้าไม่มีการติดตั้งส่วนเสริม CAD ให้ข้ามขั้นตอนนี้) 

   ในกรณีที่จะติดตั้งแพคเกจ CAD Add-on ใหม่อีกครั้ง

   เลือก CAD ที่ใช้งานที่ "2. New CAD" จากนั้นกรุณาคลิก "Update"

  (กรณีที่ไม่ใช้งานร่วมกับ CAD และกรณีที่ไม่จำเป็นต้องติดตั้ง CAD Add-on กรุณาข้ามขั้นตอนนี้)

 

6. เฉพาะ Press เท่านั้น

    กรุณาดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล์ตามลำดับดังต่อไปนี้ที่อยู่ในเส้นทางการติดตั้ง Mold EX-Press

   1. “V3.7.0_UAC_GPL.BAT”

   2. “UserDBUpdate_V370.exe”

เพียงเท่านี้ถือเป็นอันเสร็จสิ้น

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์

0 ข้อคิดเห็น

โปรด ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อแสดงข้อคิดเห็น