ขั้นตอนการตรวจสอบเวอร์ชัน Mold Ex-Press

1.กรุณาตรวจสอบลักษณะการติดตั้ง Mold EX-Press for Mold (Global) หรือ Mold EX-Press for Press (Global) จากหน้าจอแผงควบคุม

2. กรุณาตรวจสอบเวอร์ชันของ Mold EX-Press for Mold (Global) หรือ Mold EX-Press for Press (Global)

 

 

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์

0 ข้อคิดเห็น

โปรด ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อแสดงข้อคิดเห็น