กรณีที่เวอร์ชัน 3.0 ขึ้นไปถูกติดตั้งอยู่

1.กรุณาตรวจสอบลักษณะการติดตั้ง Mold EX-Press for Mold (Global) หรือ Mold EX-Press for Press (Global)     จากหน้าจอแผงควบคุม

   กรณีที่ไม่ได้มีการใช้ร่วมกับ CAD ให้ข้ามข้อ 1 ไปยังข้อ 2

 

2.กรุณาคลิก Update ที่การอัปเดตเวอร์ชัน V3.7 แบบปั๊มขึ้นรูป (Press/Plastic)

ข้อมูลการอัปเดตเวอร์ชัน V3.7 แบบปั๊มขึ้นรูป (Press)

ข้อมูลการอัปเดตเวอร์ชัน V3.7 แบบพลาสติก (Plastic)

 

3.ในกรณีที่มีการติดตั้งเมนูที่ใช้ร่วมกับ CAD ในข้อ 1) หรือในกรณีที่ไม่ได้ใช้ร่วมกับ CAD

  กรุณาคลิกที่ Update

  ในกรณีที่เมนูที่ใช้ร่วมกับซอฟต์แวร์ CAD ที่ใช้ในข้อ 1) ไม่ได้ถูกติดตั้ง

  กรุณาเลือกซอฟต์แวร์ CAD ที่ใช้งานแล้วคลิก Update

หากไม่สามารถอัปเดตเนื่องจากมี update error! แสดงออกมา โปรดดูรายละเอียดที่นี่

สิ้นสุดการอัปเดต

 

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์

0 ข้อคิดเห็น

โปรด ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อแสดงข้อคิดเห็น